Grøn weekend

Skibby Aktive afholder Grøn Weekend aktiviteter lørdag den 25. maj og til dels også søndag den 26. maj.

Læs om arrangementerne her.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Hjertesti indvies 25. maj kl. 10:30

Hjerteforeningen Frederikssund indvier Frederikssund kommunes fjerde Hjertesti d. 25. maj kl. 10:30.

Det sker på Hanghøjvej i Skibby ved Naturstyrelsens P. plads for Nordmandsskoven.  Formanden for Social og Sundhedsudvalget Susanne Bettina Jørgensen holder åbningstale og efterfølgende løsnes den røde sløjfe. Frederikssund Vikingernes lurblæsere sørger for et festligt trut med lurerne.

Læs mere om hjertestien her.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Broåbning 28. september

Kronprinsesse Marys Bro og Fjordlandsvej indvies lørdag den 28. september.

Om seks måneder er højbroen over Roskilde Fjord og den tilhørende motortrafikvej færdig. Læs mere her.

Se mere her om selve broindvielsen.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Skibby i TV Lorry

Den 10. august var TV Lorry i Skibby – se udsendelsen her.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Skibby Rundt 2018

Skibby Badmintonklubs årlige cykelløb Skibby Rundt køres torsdag d. 24 august kl. 19-20.

Hele arrangementet løber fra ved 18-tiden og til ca. 21.30, centreret omkring Bymidten.

Siden 2001 har Skibby Badmintonklub afholdt det årlige cykelløb for at samle penge ind til klubbens ungdomsafdeling. Pengene muliggør et højt aktivitetsniveau med blandt andet sommerlejr og klubaftener. Derudover er det muligt for klubben at sende ungdomsspillerne til mange individuelle turneringer. Løbet afvikles i år på en i forhold til tidligere år lidt kortere  rundstrækning i Skibby med start og opløb i Bymidten. Rytterne skal hver især tegne “sponsoraftaler” med så mange som muligt, der vil give x-antal kr. pr. km, som rytteren har kørt.

Se billeder fra Skibby Rundt 2015

Kom og støt op om et godt arrangement – Vi glæder os til at se dig og din familie!

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Idræts- og kulturcenter i Skibby

Frederikssund Kommune nedsatte sidste år en styregruppe, det skulle kigge på alle de kommunale bygninger i Skibby by. Formålet var at skabe de bedst mulige rammer for tilbud og aktiviteter i samarbejde med borgerne i området.

På grund af kommunens økonomi blev projektet imidlertid stoppet af økonomiudvalget i april måned, men styregruppen, der består af repræsentanter for lokale foreninger, erhverv og politikere, arbejder videre med planerne om at etablere et idræts- og kulturcenter ved Marbækskolen (Fjordlandsskolen) i Skibby – læs mere her.

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Pontoppidan ruten indvies

Ruten indvies af Fritidsudvalgets formand Morten Skovgaard lørdag den 7. oktober ved Østbys gadekær kl. 11. hvor man er velkommen.

Vi vil med projektet gøre opmærksom på Nobelpristager i litteratur (år 1917) Henrik Pontoppidan (1857 – 1943) samt hans forfatterskab, som vi også mener i dag kan sige os noget om vort daglige liv.

Frederikssund kommune er så heldig, at Henrik Pontoppidan tilbragte noget tid på Jørlunde Højskole (drevet af hans bror Morten) og boede nogle få år i Østby, da hans kone Mette Marie kom derfra.

Det faktum at tilværelsen i Østbyårene havde stor indflydelse på forfatterskabet er begrundelse for, at ideen med en litterær rute opstod. Ruten passerer steder, hvor Pontoppidan boede, færdedes, og hvor vi kan se, at han er blevet stærkt inspireret til f.eks. sine naturbeskrivelser. Der er 8 stop undervejs på ruten i Hornsherred og Frederikssund, og man kan cykle eller køre i bil.

Initiativtagerne

Hanne Kyvsgaard, Nanny Kragh Mortensen og Marianne Hansen

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Bevægelsesbånd i Skibby

Skibbyhallen og Fjordlandsskolen (Marbækskolen) bliver nu forbundet med et “bevægelsesbånd”, der lægger op til aktivitet og motion til glæde for borgerne, og sikrer en sikker vej mellem skole og idrætshal.

Læs mere om projektet på kommunens hjemmeside her.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Skibby Rundt 2017

Skibby Badmintonklubs årlige cykelløb Skibby Rundt køres torsdag d. 8. juni kl. 19-20.

Hele arrangementet løber fra ved 18-tiden og til ca. 21.30, centreret omkring Bymidten.

Siden 2001 har Skibby Badmintonklub afholdt det årlige cykelløb for at samle penge ind til klubbens ungdomsafdeling. Pengene muliggør et højt aktivitetsniveau med blandt andet sommerlejr og klubaftener. Derudover er det muligt for klubben at sende ungdomsspillerne til mange individuelle turneringer. Løbet afvikles på en 2.5 km lang rundstrækning i Skibby med start og opløb i Bymidten. Rytterne skal hver især tegne “sponsoraftaler” med så mange som muligt, der vil give x-antal kr. pr. km, som rytteren har kørt.

Se billeder fra Skibby Rundt 2015

Kom og støt op om et godt arrangement – Vi glæder os til at se dig og din familie!

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Pontoppidan cykeltur 28-04-16

Pontoppidan tur (18)25 cyklister og tre bilister trodsede vejrudsigten og deltog ”I Henrik Pontoppidans spor”, hvor vi tog nogle af de steder hen, hvor forfatteren Henrik Pontoppidan færdedes og som han beskrev i nogle af hans romaner og noveller. Vi så bygningen, der engang var Horns Herreds forsørgelses- og arbejdsanstalt, der blev opført 1869, som omtales i novellen Nådsensbrød. Carsten Pontoppidan (oldebarn af forfatteren) mødte de interesserede ved Selsø Kirke hvor Mette Marie og Henrik i 1881blev gift, og vi hørte om Gutten  fra bogen ”Det forjættede land”, der får os til at tænke på Henrik Pontoppidans eget barn Karen, som han mistede, og ligger  begravet på Kirkegården. Siden kørte vi til Hellesø og Østby, hvor Carsten Pontoppidan, ved Fogden og Stine figurerne udført af den lokale kunstner Edwin Westergren, fortalte hvor Henrik og Mette Marie flyttede til  i 1881og i hvilke bygninger Henrik skrev sine noveller mv. Mette Marie kom fra Østby. Deltagerne kørte herefter hjem  i godt vejr efter en interessant eftermiddag i litteraturens spor.

Se billederne her.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar