Info om corona: Kviktest i Skibby

Skibby Fritidscenter, Nyvej 7B i Skibby. Åbent onsdag og søndag mellem klokken 7 og 20 (dørene lukkes klokken 19.45).

Der er ikke nogen tidsbestilling, man møder bare op med sundhedskort og mundbind. Vær opmærksom på at man skal være fyldt 6 år for at blive kviktestet. Børn under 15 år skal have en forælder/værge med eller en fuldmagt fra samme for at kunne blive testet. Testen foretages med de kortere pinde i næseborene.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Børnehuset Savannen indviet

Børnehuset Savannen på Selsøvej blev officielt indviet mandag den 12. august. Det skete med taler, afsløring af en messingplade og ikke mindst lidt at drikke til både voksne og børn.

Læs her.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Hjertesti Indviet

Den 25. maj bød Frederikssund vikingers lurblæsere og Ingrid Overgaard fra Hjerteforeningen Frederikssund de omkring 50 fremmødte velkommen til indvielsen af Skibby Hjertesti.

Ingrid Overgaard har sammen med Hanne Kyvsgaard og Hjerteforeningen Frederikssund været drivkraft for Hjertestiens tilblivelse, så Hanne Kyvsgaard fik ordet for at takke deres samarbejdspartnere: Frederikssund kommune, Naturstyrelsen Midtsjælland, Skibby Aktives vedligehold og forskønnelsesudvalg. Også tak til sponsorerne: XL Byg Brejnholt Bjergmark for pæle, Co – Ro A/S for juice og Skibby Aktive – for Fjordlandet for, at Hjertesti åbningen blev en del af avisindlægget for Grøn weekend. Tak også til Ingrids og Hannes ægtefæller samt Lissie Rosenager for praktisk hjælp. Afslutningsvis udtalte Hanne Kyvsgaard: ”Gå – det er godt og nyd skoven gro op og de smukke naturomgivelser, hvor Nyttehaver og Spejdere er en del af oplevelsen på Skibby Hjertesti.”

Derefter fik Social og sundhedsformand Susanne Bettina Jørgensen ordet: Susanne fortalte bl. a. om, at Frederikssund kommune har et ansvar i forhold til at understøtte, at borgerne har mulighed for at holde sig sunde og aktive og derved forebygge fx livsstilssygdomme. Det er guld værd at have et godt samarbejde med Hjerteforeningen, da et formål er at støtte forskning og være med til at forebygge og informere om Hjertekarsygdomme især med fokus på kost og motion. Motion i det fri er et koncept, der har spredt sig, så de mere end 210 hjertestier, der findes rundt omkring, kan blive brugt endnu mere.

Den nye Hjertesti indbefatter Nordmandsskoven, Nordmandsmosen og Midtbanen og har en længde på 3,3 km. Når man går på Hjertestien, har man både god natur, kultur og historiske oplevelser i vente. Nordmandsskoven blev etableret i samarbejde med Frederikssund kommune og naturstyrelsen i 2017. Ca. 30 ha blev tilplantet i 2018 med 65.000 træer og buske. Der er tilknyttet en hundeskov. Nordmandsmosen blev under 2. verdenskrig brugt til tørvegravning. I dag fremstår det hele som et rekreativt område for byen med Spejderhytte og Nyttehaver. Nordmandsmosen indeholder et rigt dyre og planteliv. Midtbanen er indeholdt i Jernbaneloven af 27. maj 1908 fra Næstved til Hillerød, men stykket Hvalsø – Frederikssund åbnede først i 1928 og blev lukket igen i 1936. Et stykke historisk natur – en rest af den forhenværende togbane og nu en del af stiforløbet i skoven.

Susanne Bettina Jørgensen afsluttede med at sige:” tak til alle, der har været involveret i planlægning og etablering af den nye Hjertesti. Godt vi har så mange ildsjæle – det kommer os alle til gode. Stort tillykke til Skibby og Frederikssund kommune med den nye hjertesti. Jeg håber, den vil blive brugt flittigt. At fysisk, mental og socialt velvære vil gå hånd i hånd på denne sti. Med disse ord erklærer jeg Hjertestien åben.”

Herefter løsnedes sløjfen, og Frederikssund vikingers lurblæsere gjorde indvielsen ekstra festlig samtidig med, man begyndte at gå Hjertestien rundt.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Grøn weekend

Skibby Aktive afholder Grøn Weekend aktiviteter lørdag den 25. maj og til dels også søndag den 26. maj.

Læs om arrangementerne her.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Hjertesti indvies 25. maj kl. 10:30

Hjerteforeningen Frederikssund indvier Frederikssund kommunes fjerde Hjertesti d. 25. maj kl. 10:30.

Det sker på Hanghøjvej i Skibby ved Naturstyrelsens P. plads for Nordmandsskoven.  Formanden for Social og Sundhedsudvalget Susanne Bettina Jørgensen holder åbningstale og efterfølgende løsnes den røde sløjfe. Frederikssund Vikingernes lurblæsere sørger for et festligt trut med lurerne.

Læs mere om hjertestien her.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Broåbning 28. september

Kronprinsesse Marys Bro og Fjordlandsvej indvies lørdag den 28. september.

Om seks måneder er højbroen over Roskilde Fjord og den tilhørende motortrafikvej færdig.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Skibby i TV Lorry

Den 10. august var TV Lorry i Skibby – se udsendelsen her.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Skibby Rundt 2018

Skibby Badmintonklubs årlige cykelløb Skibby Rundt køres torsdag d. 24 august kl. 19-20.

Hele arrangementet løber fra ved 18-tiden og til ca. 21.30, centreret omkring Bymidten.

Siden 2001 har Skibby Badmintonklub afholdt det årlige cykelløb for at samle penge ind til klubbens ungdomsafdeling. Pengene muliggør et højt aktivitetsniveau med blandt andet sommerlejr og klubaftener. Derudover er det muligt for klubben at sende ungdomsspillerne til mange individuelle turneringer. Løbet afvikles i år på en i forhold til tidligere år lidt kortere  rundstrækning i Skibby med start og opløb i Bymidten. Rytterne skal hver især tegne “sponsoraftaler” med så mange som muligt, der vil give x-antal kr. pr. km, som rytteren har kørt.

Se billeder fra Skibby Rundt 2015

Kom og støt op om et godt arrangement – Vi glæder os til at se dig og din familie!

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Idræts- og kulturcenter i Skibby

Frederikssund Kommune nedsatte sidste år en styregruppe, det skulle kigge på alle de kommunale bygninger i Skibby by. Formålet var at skabe de bedst mulige rammer for tilbud og aktiviteter i samarbejde med borgerne i området.

På grund af kommunens økonomi blev projektet imidlertid stoppet af økonomiudvalget i april måned, men styregruppen, der består af repræsentanter for lokale foreninger, erhverv og politikere, arbejder videre med planerne om at etablere et idræts- og kulturcenter ved Marbækskolen (Fjordlandsskolen) i Skibby – læs mere her.

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Pontoppidan ruten indvies

Ruten indvies af Fritidsudvalgets formand Morten Skovgaard lørdag den 7. oktober ved Østbys gadekær kl. 11. hvor man er velkommen.

Vi vil med projektet gøre opmærksom på Nobelpristager i litteratur (år 1917) Henrik Pontoppidan (1857 – 1943) samt hans forfatterskab, som vi også mener i dag kan sige os noget om vort daglige liv.

Frederikssund kommune er så heldig, at Henrik Pontoppidan tilbragte noget tid på Jørlunde Højskole (drevet af hans bror Morten) og boede nogle få år i Østby, da hans kone Mette Marie kom derfra.

Det faktum at tilværelsen i Østbyårene havde stor indflydelse på forfatterskabet er begrundelse for, at ideen med en litterær rute opstod. Ruten passerer steder, hvor Pontoppidan boede, færdedes, og hvor vi kan se, at han er blevet stærkt inspireret til f.eks. sine naturbeskrivelser. Der er 8 stop undervejs på ruten i Hornsherred og Frederikssund, og man kan cykle eller køre i bil.

Initiativtagerne

Hanne Kyvsgaard, Nanny Kragh Mortensen og Marianne Hansen

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar