Hjertesti i Skibby

Nordmandsskoven, Nordmandsmosen og Midtbanen
* 3,3 km til gavn for befolkningens friluftsliv og sundhed

Nordmandsskoven blev etableret i 2017 i samarbejde med Frederikssund Kommune og Naturstyrelsen Midtsjælland. Et ca. 30 ha. Statslig skov og naturområde. Frederikssund Kommune har vederlagsfrit overdraget arealerne til Naturstyrelsen, som tilplantede arealet i 2018.

Nordmandsmosen er præget af søer, moser samt vegetation. Området var længe ubebygget med kun få spredte huse i nærheden og var opdelt i lodder tilhørende de omkringliggende gårde. De private ejere af lodderne havde brugt mosen til tørvegravning, senest under 2. verdenskrig. I 1970-1976 blev de opkøbt enkeltvis af den forhenværende Skibby kommune.

Midtsjællands jernbane ”Midtbanen”
Jernbaneloven af 27. maj 1908 indeholdt en statsbane fra Næstved over Hvalsø, Skibby og Frederikssund til Hillerød. Hvalsø – Frederikssund åbnede i 1828, men lukkede allerede igen i 1936. Skibby har et historisk stykke natur – en rest af den gamle togbane, som går fra Jernhøj til Hanghøjvej og er en del af stiforløbet