I Pontoppidans spor

Den danske forfatter Henrik Pontoppidan (1857-1943) modtog i 1917 Nobelprisen i litteratur for ” sin autentiske skildring af dagliglivet i Danmark” bl.a. i novellesamlingen ”Fra hytterne” og romanen ”Det forjættede land”. Begge værker er tydeligt inspireret af dagligdagen blandt landbefolkningen og oplevelser i årene, hvor Henrik Pontoppidan boede i Østby med sin familie.

Cykelruten er en tur gennem det smukke Hornsherred som det ser ud i dag. Selvom noget er ændret i årenes løb, bl.a. er Selsø mølle nedrevet og Arbejds– og forsørgelsesanstalten er erstattet af boliger, er landskabet, kirken, præstegården m.v. næsten uændret.

Oversigt over cykelruten
Skilt 1 Elmevej/Hovedgaden (Skibby).
Kør til rundkørslen (ind mod centrum) Tag den anden afkørsel i rundkørslen ad Selsøvej. Følg vejen forbi skolen til højre. Kør videre ca. 2 km til Manderup. Følg vejen til højre ned ad bakken. Afstand fra skilt 1-2: ca. 3,5 km.

Skilt 2 Selsø Møllekrog.
Følg vejen, til venstre ses fugleudsigts tårnet, som er placeret hvor Selsø Mølle stod, til højre videre forbi Selsø Møllegård. Til højre drejes ind mod Selsø kirke. Afstand fra skilt 2-3: ca. 1,5 km.

Skilt 3 Selsø Kirke.
Fra Selsø kirke drejes til højre. Videre ned ad bakken. Drej til venstre og ind på Stenledsvej. Følg vejen forbi de gamle Statshusmands brug. Efter ca. 1 km. ses til venstre en stendysse. Afstand fra skilt 3-4: ca. 2,5 km.

Skilt 4 Hellesø.
Kør mod Østby. Til højre ses Baunehøj. Drej til højre ad Hammervej mod Østby havn ad grusvejen. Afstand fra skilt 4-5: ca. 2 km.

Skilt 5 Østby havn.
Fra Østby havn cykles tilbage ad Hammervej mod Østby gadekær. Afstand fra skilt 5-6: ca. 1,5 km.

Skilt 6 Østby gadekær.
Kør ad Østbyvej mod Skuldelev. Til venstre ses Edwin Westergrens skulptur ”Livsvilje” og derefter et forhenværende mejeri. Kør forbi Skuldelev ås til højre og Sankt Olavs kilde til venstre. Følg vejen gennem Skuldelev, forbi kirke og præste gård. Skiltet står til højre når præstegården slutter. Afstand fra skilt 6-7: ca. 4 km.

Skilt 7 Skuldelev præstegård.
Der køres ad Vestergade og Skuldelevvej mod Skibby. Afstand fra skilt 7-1: ca. 6,5 km.

Skilt 8 Kalvøen (Frederikssund).
Skiltet står på de grønne arealer ved genforeningsstenen år 1920 i nærheden af tennisbanerne.

Cykelruten er i alt ca. 21,5 km. Heri er ikke medregnet skiltet ved Kalvøen.

Brochuren “I Pontoppidans spor”