Kronprinsesse Marys Bro

Kronprinsesse Marys Bro (den nye bro over Roskilde fjord) åbnedes 28. september 2019. Det er en betalingsbro. Priserne kan du finde her, og her kan du læse om hvordan du betaler.

Læs om broindvielsen her.

Læs om Skibby Aktive og broåbningen her

Den ligger lidt nord for Skibby, og herved bliver forbindelsen til København meget kortere og hurtigere.

Kronprinsesse Marys Bro linjeføring

Fakta om projektet

  • Det samlede projekt kommer til at koste omkring to mia. kr. Heraf har staten bidraget med 650 mio. kr. Resten skal skaffes ved brugerbetaling.
  • Det kommer til at koste 14 kr. for en personbil og 41 kr. i 2013-priser for en lastbil at passere broen.
  • Selve broen bliver ca. 1.400 meter lang, og får et toppunkt 25 meter over fjorden. Vejanlægget bliver en firesporet motortrafikvej med en samlet længde på ca. ti km.
  • Den første del af arbejdet er begyndt. Det drejer sig om en midlertidig adgangsvej fra Frederikssundsvej til Marbækvej som skal give entreprenøren let adgang til området.

Vejdirektoratet har skrevet kontrakt med et konsortium bestående af Rizzani de Eccher (Italien), Besix (Belgien) og Acciona Infraestructuras (Spanien), som alle er store og yderst erfarne entreprenørvirksomheder med bred international erfaring herunder projektering og anlæg af betonbroer, vejbroer over vand, vejanlæg samt anlægsarbejder i Natura 2000 områder, som er særligt følsomme naturområder.

Se mere om projektet på Broforbindelsens eller Vejdirektoratets hjemmeside.